หัดเขียน ก ไก่ อนุบาล ตัวเลข

หัดเขียน ก ไก่ อนุบาล ตัวเลข

By Kawintip Chotpongsathonkul

  • Category: Education
  • Release Date: 2018-06-11
  • Current Version: 1.0
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 17.35 MB
  • Developer: Kawintip Chotpongsathonkul
  • Compatibility: Requires iOS 9.0 or later.

Description

แอพพลิเคชัน หัดเขียน ก.ไก่ ก-ฮ สระไทยและเขียนตัวเลขไทย เหมาะสำหรับเด็ก หรือคนที่ต้องการหัดเขียน และอ่านออกเสียงอักษรไทย พยัญชนะไทย สระไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดคือ หัดเขียนอักษรไทย ทดสอบอักษรไทย และหัดเขียนสระไทย สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็ก พัฒนาการเด็ก ภาษาไทย ฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะ ก.ไก่ - ฮ.นกฮุก เป็นแอปพลิชั่นเกมเกี่ยวกับการศึกษา โดยเน้นที่การฝึกเขียนตัวอักษรไทยทั้งหมด 44 ตัว เป็นโปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กเล็กที่ช่วยให้เรียนรู้วิธีเขียนได้ถูกต้องและเขียนได้เร็วขึ้น โดยจะมีให้ฝึกหัดเขียนอยู่ 2 แบบคือ 1. เขียนอักษรไทยจาก ก ถึง ฮ พร้อม มีเสียงแต่ละตัวอักษร 2. เขียนตัวเลขไทย จาก ๑ ถึง ๙ พร้อม มีเสียงแต่ละตัวเลข หน้าจอในการเขียนง่ายมาก เพียงสัมฝัสและลากตัวอักษรหรือตัวเลขตามรูปเท่านั้น การหัดเขียนทุกวัน เพื่อกระตุ้นความอยากเรียนรู้ของเด็ก และทำให้เด็นมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

Screenshots

Comments

keyboard_arrow_up